Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

The person you love? Pray for them. Send them positive vibes daily. It's real out here. And your energy is a form of protection for them

kushandwizdom:

kushandwizdom:

- Lalah Delia

 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaupinthesky upinthesky
9112 7237
Reposted fromtron tron viaupinthesky upinthesky
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
I hope you meet the right people in 2017, those who will appreciate you and won’t take you for granted. But if you happen to come across people who just want to use you, I hope you know when to walk away.
— TW (via serious)
Reposted fromillogical illogical viaupinthesky upinthesky

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
5891 e2b2
<3
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viaupinthesky upinthesky

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaupinthesky upinthesky
9430 31a2
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
3775 6e0c
Nigdy z Ciebie nie zrezygnuje.
— Bóg
Reposted fromupinthesky upinthesky
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

busket:

most people who hate cats 

  • have only met other people’s cats, who may be shy or aggressive around people they dont know. they have genuinely never met a cat that cares about them
  • have no idea about cat body language, so when a cat is giving off signals saying “leave me alone” “stop touching me” “im annoyed” they keep giving it attention and end up getting swatted or bitten
  • have never met a cat in their life and just go off the stereotype that cats are jerks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl