Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Associate with the noblest people you can find; read the best books; live with the mighty; but learn to be happy alone.
Saul Bellow (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaupinthesky upinthesky
4422 959a 500
Reposted fromgruetze gruetze viatobecontinued tobecontinued

trustissued:

i just wanna move out n live w the love of my life and make them breakfast every morning and we can dance around in our shitty little apartment to our favourite songs and kiss and fall more and more in love every day

8415 02c0
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacinnamongirl cinnamongirl
4138 b3aa 500
Reposted fromelegy elegy viatobecontinued tobecontinued
4737 ad19 500
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaupinthesky upinthesky
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viaupinthesky upinthesky
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaupinthesky upinthesky
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromSTYLTE STYLTE viatobecontinued tobecontinued
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
0067 3189 500

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viaupinthesky upinthesky
7380 3593 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaupinthesky upinthesky
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacinnamongirl cinnamongirl
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacinnamongirl cinnamongirl
6124 668a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl