Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven
9532 df3c
Reposted fromonlyman onlyman
9561 6030
Reposted fromonlyman onlyman
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued
- Przepraszam - wymamrotał nagle. - Dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow
Reposted fromlavendowy lavendowy viatobecontinued tobecontinued
0083 a012 500
"Bądź bardzo, bardzo ostrożny na to co wkładasz do głowy, bo już nigdy tego z niej nie wyciągniesz. "
Kobiety, które mają klasę nie potrzebują w swoim życiu nieszczerych uśmiechów, fałszywych obietnic, gównianych przyjaźni i tanich adoratorów. Takie kobiety jak Ty doskonale znają swoją wartość i wiedzą, że zasługują na więcej.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viatobecontinued tobecontinued
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viatobecontinued tobecontinued
Im częściej powtarzasz, jakie coś jest trudne, tym trudniejsze będzie Ci się wydawać.
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viatobecontinued tobecontinued
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapaperman paperman
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viacomatosegirl comatosegirl
2571 1dae
Reposted fromkarahippie karahippie viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl