Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapaperman paperman

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viacinnamongirl cinnamongirl
9483 9d49 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheroes heroes
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viacinnamongirl cinnamongirl
6123 9fc2
Reposted fromtosiaa tosiaa viacomatosegirl comatosegirl
" Jedną z większych przyjemności życia jest słuchanie ludzi z pasją. To przyjemne uczucie, gdy nie do końca liczy się to 'o czym', ale 'jak' mówią jest jedyne w swoim rodzaju. Gdyby tak stworzyć warunki, w którym jedno pokolenie mogłoby podejmować decyzję, kierując się zdrowo rozumianą pasją, jak bardzo zmieniłaby się rzeczywistość. "
Reposted fromupinthesky upinthesky
6180 33d7 500
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaheroes heroes
0975 ad3c
Oh my wonderful God
Reposted fromheroes heroes
 I've read somewhere that "time spent with God is never wasted" and today, after 3 years of getting to know Him, all I can do is solemnly admit it and thank God for that time. I can't imagine anything better than who He is to me and what He did for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a Friend * Gdzieś przeczytałam, że "czas spędzony z Bogiem, nigdy nie jest czasem straconym" i dzisiaj, po 3 latach poznawania Go, mogę jedynie uroczyście przyznać, że tak jest i podziękować Bogu za cały ten czas. Nie mogę sobie wyobrazić nic lepszego od tego, kim On dla mnie jest i co dla mnie uczynił. Alleluja, cóż za Zbawiciel. Alleluja, cóż za Przyjaciel.
Reposted fromheroes heroes
Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest.
To w jego rękach jest życie twe.
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała.
Reposted fromheroes heroes
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaheroes heroes
3256 6408 500
Reposted fromheroes heroes
3865 67d2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaheroes heroes
6363 2ddd 500

shesinacoma:

Alain Delon and Romy Schneider circa 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viaheroes heroes
7222 b5c4
Reposted fromheroes heroes
To pocieszające, że naprawdę nic nie jest tak straszne jak się wydaje.
— życie
Ostatnio coraz częściej wracasz do mnie myślami. Powinnam już dawno o Tobie zapomnieć. Nie mogę pozwalać Ci na takie nagłe powroty. Niszczysz tym wszystko. Niszczysz to co przez długi i trudny czas układałam sama.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl